Marec 2017
P T S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Društvo Projekt Človek je nevladna humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. Osnovni cilj programa je, poleg abstinence, SPREMEMBA NAČINA ŽIVLJENJA IN PONOVNA VKLJUČENOST V DRUŽBO (zaposlitev, nadaljevanje šolanja).

Letos praznuje Društvo Projekt Človek 20. letnico delovanja. V vseh teh letih smo številnim ljudem pomagali na poti iz zasvojenosti. S tem pa tudi njihovim bližnjim odvzeli marsikatero skrb. Skupaj smo ustvarili možnosti za boljše in bolj kvalitetno življenje za tiste, ki so se odločili za trezno življenje.

Društvo Projekt Človek je ena največjih institucij, ki se ukvarja s problematiko zasvojenosti v Sloveniji. Deluje v osmih slovenskih regijah (Osrednjeslovenski, Dolenjski, Koroški, Obalno-Kraški, Gorenjski, Podravski, Goriški in Savinjski regiji) in vključuje uporabnike/svojce iz vse Slovenije. V lanskem letu je pomoč v različnih centrih Društva Projekt Človek poiskalo 539 uporabnikov ter 647 ključnih bližnjih oseb.

Program Projekt Človek zajema celovito obravnavo človeka, saj nudi uporabnikom poleg delovne terapije tudi športne, kulturne ter ustvarjalne aktivnosti, različne psihoterapevtske pristope, ki omogočajo poglobljeno osebnostno delo in razreševanje zasvojenskih vzorcev kot tudi vzrokov. Pomoč nudimo tudi svojcem in vsem ključnim bližnjim osebam, ki spremljajo zasvojene.

Kaj nudimo ljudem v Regijskem sprejemnem centru Koroške (ki je eden izmed sprejemnih centrov Društva Projekt Človek)?

  • __Anonimno telefonsko informiranja in svetovanje ter motiviranje za zasvojene in njihove svojce (051/637 267); svetovanje je možno tudi po e-pošti (sc.ravne@projektclovek.si).
  • __Individualne programe za abstinente, neabstinente ter tiste, ki prejemajo nadomestno terapijo. Cilj teh programov je podpora in motiviranje za doseganje in vzdrževanje abstinence od vseh psihoaktivnih snovi ter pomoč pri vključevanju nazaj v družbo (zaposlitev, nadaljevanje šolanja, …).
  • __Vključitev v klasični program Projekt Človek, ki je namenjen tistim, ki zaradi zasvojenosti z drogami potrebujejo celostno obliko pomoči (poglobljeno terapijo). Vključuje mlade, ki praviloma niso redno zaposleni, se ne šolajo in so izgubili večino družbe, ki se ne drogira. Program je organiziran po sledečih fazah: priprava in usmerjanje, terapevtska skupnost ter center za reintegracijo (več na: http://www.projektclovek.si).
  • __Vključitev v terapevtsko skupnost za zasvojene starše z otroki, ki je namenjena rehabilitaciji zasvojenih staršev, ki se v program vključijo in bivajo skupaj z otroki, ter rehabilitaciji nosečnic na substitucijski terapiji (na metadonu, suboxonu,…). V programu je poleg rehabilitacije zasvojenosti, nudena tudi popolna oskrba in pomoč pri negi in vzgoji otrok

Društvo »Projekt Človek«, Malenškova 11, 1000 Ljubljana. SI 68239068. Matična št.: 5916437. TRR: 02010-0035473933. UPR 05-2011

Skupaj na poti za človeka, že 20 let (prevozi do/iz vrtca ali šole, k zdravniku, sodelovanje v multidisciplinarnih timih – CSD, razvojna ambulanta,… ipd.).

Pripravila: Mateja Švab, spec., mag. Suzana Puntar, strokovna sodelavka v RSCK predsednica društva

Info točka za mlade

        prostori Koroškega medgeneracijskega centra
    Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem
   infotocka@ktv-ravne.net
   02 82 80 882
   ponedeljek in petek 9-12h

© Občina Ravne na Koroškem, maj 2015.
Natisni