Marec 2017
P T S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Komisija za mladinska vprašanja Občine Ravne na Koroškem v skladu s Strategijo za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020 skrbi za izvajanje ukrepov in realizacijo projektov, ki izboljšujejo standard življenja mladih na Ravnah. V letu 2015 je realizirala večino zadanih ukrepov.

Pregled realiziranih ukrepov na podlagi strateških usmeritev

1. Mladinsko organiziranje in prosti čas

Ukrep 1: Več prireditev, namenjenih mladim.
Realizacija: Izvedba dveh večjih projektov: Jesensko dogajanje v grajskem parku in Predbožični grajski park.

Jesensko dogajanje v grajskem parku
Prvi del dogajanja je bil posvečen kulturi in umetnosti. Na prostem se je predstavila dijaška ustvarjalna energija: z razstavo, postavljeno v samo idilično okolje grajskega parka, se je predstavil Foto krožek Gimnazije Ravne, ki pa je svojo dejavnost predstavil ne samo preko fotografij, temveč kratkega vodenega intervjuja na samem odru. Sledilo je branje literature dijakov. Dogajanje je popestril stand-up nastop, večerni del dogodka je bil namenjen glasbi. Sprva sta se predstavili dijaški glasbeni skupini, One plan in enCore, nato pa še dijaški glasbeni producenti Žiga Harnik, Denis Pečko in Miha Šapek.

Predbožični grajski park
Mladi na Ravnah so 12. decembra 2015 vsem mladim, najmlajšim ter mladim po srcu podarili Predbožični grajski park. Pestro celodnevno dogajanje v parku se je zaključilo z večernim koncertom.

Celodnevno dogajanje, ki se je pričelo ob 13.00 in trajalo vse do 18.00, je zajemalo Božičkov Kunšt. market, jam session, zaposlitveni sejem, Gledališče Ane Monro: predstavo Deklica z vžigalicami, ognjeno predstavo, nastop medgeneracijskega centra in njihovega zbora Koroški mix, pravljice za otroke, ograjo do raja, šotor pobega, ogenj prijateljstva, potujoče srce …

Organizatorji so poskrbeli tudi za decembrske dobrote – šmoren, čaj in zakuhano vino za vse obiskovalce. Iz čarobno okrašenega parka se je ob 22.00 nato dogajanje preselilo v KMKC Kompleks, kjer se je odvila Kendi kraš saga s skupinama Žen in Leteči potepuhi.

Vstop na dogodek, ki ga je organiziralo več društev in organizacij, je bil prost.

Organizatorji:
• Klub koroških študentov,
• KMKC Kompleks,
• Komisija za mladinska vprašanja Občine Ravne na Koroškem,
• Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika,
• Kunštn’ca Spletarna priložnosti,
• Mladinski svet Ravne,
• Podeželska mladina,
• Skavti,
• Taborniki – Rod koroških jeklarjev,
• Zadruga ZRaven,
• 101 Records,
• ZKŠTM Ravne na Koroškem.

Ukrep 2: Kino.
Realizacija: Večnamenska dvorana v Kulturnem centru Ravne, kjer je društvom omogočena uporaba projektorja in platna za namene izvajanja kina ali drugih avdio-vizualnih umetnosti.

Ukrep 3: Organizacija dogodkov za osnovnošolsko in srednješolsko mladino.
Realizacija: Izvedba dveh večjih projektov: Jesensko dogajanje v grajskem parku in Predbožični grajski park.

Ukrep 4: Mladinska soba.
Realizacija: Pridobivanje ponudb za najem mladinske sobe, vendar brez najema, saj se nato dodaten interes za mladinsko sobo ni več izkazoval.

Ukrep 5: Omogočiti nemoteno delovanje in razvoj KMKC Kompleks kot regijske povezovalne točke mladih.
Realizacija: Organizacija mediatorskega srečanja med Kompleksom, sosedi in predstavniki policije, ustanovitev Komisije na občini za preverjanje situacije.

 

2. Stanovanjska problematika

Ukrep 1: Finančna subvencija pri reševanju mladinske stanovanjske problematike.
Realizacija: Urejanje finančne subvencije se je vključilo v Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2015). Občina Ravne na Koroškem bo subvencionirala stroške obresti pri najetju stanovanjskega kredita za namen reševanja stanovanjske problematike mladih 1x letno do višine 500 EUR. Subvencijo lahko v skladu s Strategijo za mlade 2014–2020 uveljavljajo mladi v starosti do 29 let ne glede na njihov materialni in socialni položaj na podlagi predloženih dokazil banke, pri kateri je bil najet stanovanjski kredit in kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja, stanovanjske hiše oziroma za namen gradnje stanovanjskega objekta na območju Občine Ravne na Koroškem. Mlada zakonska ali izvenzakonska partnerja lahko oddata eno vlogo. Subvencija se lahko uveljavlja v obdobju najetega kredita do višine obresti najetega kredita.

 

3. Zaposlovanje

Ukrep 1: Obveščanje o ponudbah na trgu dela, na dostopnejši način za mlade.
Realizacija: Portal www.mladi-ravne.si.

Ukrep 2: Regijski sistem pomoči pri zaposlovanju mladih.
Realizacija: Pobuda Svetu regije, da se oblikuje delovna skupina za pripravo regijske strategije zaposlovanja.

Ukrep 3: Programi mentorstev za mlade.
Realizacija: Tovrstni program obstaja v okviru Koroške regionalne razvojne agencije za Koroško (Podjetno v svet podjetništva), zato dodatni programi niso smiselni.

Ukrep 4: Zagotavljanje obvezne in neobvezne prakse za mlade.
Realizacija: Na voljo na občini, v Medgeneracijskem centru, zaradi neugodne ekonomske situacije pa manj v podjetjih.

Ukrep 5: Usposabljanja mladih za uspešno pridobitev prve zaposlitve.
Realizacija: Številna izboraževanja mladinskih organizacij na Koroškem.


4. Mobilnost

Ukrep 1: Izposoja koles.
Realizacija: PICIKL (avtomatiziran sistem za izposojo koles).

Ukrep 2: Ureditev pogojev v pristojnosti lokalne skupnosti za nemoteno izgradnjo hitre ceste na Koroško.
Realizacija: Številne aktivnosti, pobude in projekti na tem področju.

Ukrep 3: Organizirani avtobusni prevozi ob večjih prireditvah.
Realizacija: Ravenski dnevi.


5. Izobraževanje

Ukrep 1: Usklajena ponudba neformalnega izobraževanja in vsebin.
Realizacija: Portal www.mladi-ravne.si.

Ukrep 2: Medgeneracijsko sodelovanje.
Realizacija: Medgeneracijski center, Predbožični grajski park.

 

6. Participacija

Ukrep 1: Mladinska srečanja z lokalnimi odločevalci.
Realizacija: Zbor mladih (dvakrat) letno.

 

7. Zdravje

Ukrep 1: Preprečevanje odvisnosti.
Realizacija: Pobuda za ustanovitev Komisije za aktivno prevetivno preprečevanje odvisnosti in njena ustanovitev.

 

8. Informiranje

Ukrep 1: Mladinska infotočka.
Realizacija: V medgeneracijskem centru.

Ukrep 2: Skupni informator za mlade.
Realizacija: Portal www.mladi-ravne.si.

 

Poročilo pripravila:
Ana Pisar,
predsednica Komisije

Info točka za mlade

        prostori Koroškega medgeneracijskega centra
    Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem
   infotocka@ktv-ravne.net
   02 82 80 882
   ponedeljek in petek 9-12h

© Občina Ravne na Koroškem, maj 2015.
Natisni