Komisija za mladinska vprašanja Občine Ravne na Koroškem izvaja ukrepe Strategije za mlade v občini Ravne na Koroškem 2014–2020.

Sestaja se na rednih srečanjih večkrat letno, ves čas pa v sodelovanju z drugimi društvi, občinskimi sveti in drugimi organizacijami skrbi za realizacijo ukrepov.

Konec leta 2015 bo predstavljeno njeno dosedanje delo, sledite pa ji lahko tudi preko objavljenih zapisnikov sestankov.

Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem (PDF)

letak strategija1


Zapisniki sestankov

POROČILO DELOVANJA KOMISIJE - UKREPI 2015

Zapisnik 1. sestanka 23.01.2015

Zapisnik 2. sestanka 06.03.2015

Zapisnik 3. sestanka 22.05.2015

Zapisnik 4. sestanka 09.09.2015

Info točka za mlade

        prostori Koroškega medgeneracijskega centra
    Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem
   infotocka@ktv-ravne.net
   02 82 80 882
   ponedeljek in petek 9-12h

© Občina Ravne na Koroškem, maj 2015.
Natisni